VOSWorship 1st Nov 2020 PM "The Greatest Commandment"